About Us - Drivers Union

ĐỪNG LÁI XE MỘT MÌNH

ĐOÀN LÁI XE ĐÃ CÓ MẶT CHO BẠN!

 

Drivers-Union_photo.jpg

Công đoàn Tài xế đã đạt được những chiến thắng đột phá cho các tài xế Uber và Lyft ở Seattle, giành được các tiêu chuẩn lao động hàng đầu quốc gia gồm cả:

  • Nghỉ bệnh có lương cho các tài xế ở thành phố Seattle - những người làm thêm đầu tiên trong cả nước được sử dụng những ngày bệnh được trả lương - vì vậy họ không phải đi làm khi bị bệnh trong đại dịch COVID-19.
  • Một mức lương tối thiểu hợp lý hàng đầu quốc gia ở Seattle, đảm bảo các tài xế kiếm được một mức lương đủ sống sau khi chi phí.
  • Bảo vệ người lao động đầu tiên trong cả nước khỏi việc chấm dứt hay ngưng hoạt động không công bằng và thành lập một trung tâm hỗ trợ cho các tài xế gọi bằng ứng dụng.

BẤM ĐỂ SỬ DỤNG QUYỀN LỢI CỦA BẠN

CHÚNG TÔI LÀ AI

Công đoàn Tài xế là tiếng nói cho hơn 30.000 tài xế Uber và Lyft của Washington. Sau nhiều năm bênh vực độc lập, chúng tôi đã thành lập Công đoàn Tài xế để thúc đẩy sự công bằng và minh bạch trong ngành chuyên chở cá nhân của Seattle. 14 ngôn ngữ khác nhau được nói bởi nhân viên của Công đoàn Tài xế.

BẤM ĐỂ SỬ DỤNG QUYỀN LỢI CỦA BẠN

Kể từ khi ra mắt Trung tâm Nguồn lực Tài xế vào năm 2021, Công đoàn Tài xế đã trao quyền và cải thiện cuộc sống của hàng ngàn tài xế Uber và Lyft thông qua đại diện, tiếp cận cộng đồng, giáo dục và các dịch vụ hỗ trợ khác. Cho đến nay, chúng tôi đã đạt được:

  • 17,003 liên lạc với các tài xế cung cấp giáo dục về các chiến thắng, dịch vụ hỗ trợ và nguồn lực gần đây
  • 327 sự kiện tiếp cận cộng đồng kết nối tài xế với vắc-xin, trang bị bảo hộ cá nhân, phúc lợi và cho phép hỗ trợ
  • 1.806 khóa huấn luyện "Biết-Quyền-của-Bạn" cho tài xế bất kể có là thành viên công đoàn
  • 4.658 tài xế đã sử dụng Trung tâm Nguồn lực Tài xế
  • 976 ngưng hoạt động không công bằng đã được xác định
  • 276 tài khoản tài xế đã được kích hoạt lại để khôi phục nguồn thu nhập và ổn định tài chính!

get updates